Ferences rendi templom - Salgótarján

látnivalók Salgótarjánon

Ferences rendi templom - Salgótarján

A templom történetének gyökereihez hozzá tartozik, hogy az északi városrész önálló kibontakoztatásához 1932-ben Szentkútról ferences szerzetesek költöztek ide, először hárman, hogy segítsenek a plébániaalapítás és a templomépítés menetében. A számukra készített Rendházat 1932 novemberében elkészült, amihez csak később, 1934-ben kezdték hozzá építeni a templomot. A templomot Szontagh Pál tervei alapján modern stílusban építették, s 1936-ban szentelték fel munkás Szent József tiszteletére.

A hatalmas épület külső jellegzetessége a messziről látható, közel 40 méteres, oldalt álló torony, és a magasfalú bejárai csarnok. A templom háromhajós, szélessége 18, teljes hossza 46,5 méter. A főhajótól jóval alacsonyabb oldalhajókhoz két-két oldalkápolna illeszkedik. Esztétikusan, szinte bontás nélkül kapcsolta a tervező a korábban épült rendházhoz a szentély falát.

A belső terek, falsíkok tagoltabbak, díszesebbek. Ebben közre játszik az is, hogy a teljes templombelsőben szabadon szemlélhetők az épületet tartó szerkezeti elemek és ezeknek díszítő szerepük is van. A nyolcszögű kapucsarnokon és a szélfogókon át belépve megragad, lenyűgöz az egységes, magas tér látványa. A négy pár önálló belső pillér felső része enyhén csúcsíves szakasszal hajlik a templom középvonala felé. Felettük a templomtengellyel párhuzamosan futó acélgerendák tartják a mennyezetet. A kápolnák 9-9 kis színes ablakán átszűrődő fény láthatóvá teszi az ott ábrázolt szenteket, jelképeket, amelyek a bent lévők figyelmét, lelkét még inkább Istenhez emelheti.

A közelmúltban a torony földszintjén lévő, eddig használaton kívüli helyiség visszanyerte kápolna rendeltetését. Itt van a rendházbeli kápolna Endrey László által tervezett régi fa oltára. A főoltár mészkőből készült, az oltárlap egyetlen kő. Az oltárlap felett három íves fülke áll. Nagyméretű feszület van a középsőben, a két szélsőbe Szent Klára és Szent Pascal kovácsolt vas alakja került.

Figyelemre méltó különlegesség, hogy az oltárképet a szentély falára festették. Központi alakja a kis Jézust és templomunkat oltalmazó Szent József. A képet egy helyi ferences szerzetes festette. A festés valószínűleg az oltár építése előtt történt, mert a szerzetes nem tudhatta, hogy a főoltár a falkép alsó részét takarni fogja. Templomunk orgonája a megye második legnagyobb hangszere, melynek építője a pécsi Angster József és Fia Orgona és Harmóniumgyár Rt. (1938)

Jelenleg a templomnak négy harangja van, három elektromosan működtethető, a kis harang pedig kötéllel működtethető. A harangokat Szlezák László aranykoszorús harangöntő mester készítette 1935-ben.
Település ismertető
  • Salgótarján

    Salgótarján megyei jogú város Észak-Magyarországon. Nógrád megye székhelye, népességét tekintve Szekszárd u...

Szállások Salgótarjánonés környékén